През целия юли почиваме и не изпълняваме поръчки

Decoration with toppers

Cake decoration with toppers on topic of your choice!

*Cakes with that decoration must be ordered at least 5 days in advance.

*Ако декорацията съдържа играчки, те се доплащат или се осигуряват от клиента.

Choose the type of the cake from our catalog.